* ส่งเกรดนักเรียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2560
**นักเรียนตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
บันทึกเกรด   เช็คเกรดออนไลน์
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์