ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid19
วันที่ 7 พฤษภาคม โรงเรียนเชตุนพศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื่อโรค เพื่อป้องกันไวรัส Covid 19 ก่อนทำการเปิดภาคเรียน เพื่อฆ่าเชื้อโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดี ตามห้องเรียน ทางเดิน และสถานที่สัมผัสต่างๆ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,11:37   อ่าน 1331 ครั้ง