ภาพกิจกรรม
พิธีรดน้ำดำหัว 65
พิธีคาราวะรดน้ำดำหัว
พระมหาวิเศษ ปญฺญวชิโร, รศ.ดร.  ผู้จัดการโรงเรียน
พระครูใบฎีกา สมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนื่องในวันสงกรานต์ 2565
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565,23:03   อ่าน 52 ครั้ง