ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 60
กำหนดการ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
******************************************

12.30น.- 13.00น. - นักเรียนพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่
13.00น. - 13.30น. - ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระสวดมนต์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน
- ประธานพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม
13.30น. – 15.30น. - ชมการแสดง ชุดยอยศพระลอ
   จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่
- กิจกรรมการอ่านทำนองเสนาะ ตัวแทนนักเรียน 
    1. โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย
    2. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
    3. โรงเรียนเชตุพนศึกษา
- กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภาษาไทย ก้าวไปสู่
  ศตวรรษที่ ๒๑” ตัวแทนนักเรียน  
    1. โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย
    2. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
    3. โรงเรียนเชตุพนศึกษา
- กิจกรรมการแข่งขันบนเวที ดังนี้ 
  (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา)
    1. กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์
    2. กิจกรรมการโต้วาที
    3. กิจกรรมการตอบปัญหา
15.30น. – 16.00น. - พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- เสร็จพิธี
 
ดาว์โหลดตารางการแข่งขันได้จากเอกสารที่แนบมานี้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5