ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
   เจริญพรเรียนเชิญ ญาติโยมสาธุชน คณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่อง  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวัน พฤหัสบดี  ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม วิกรมธรรมานุศาสก์ โรงเรียนเชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป
      เชิญร่วมทำบุญเจ้าภาพ  กัณฑ์เทศน์ ๑ กัณฑ์ และเครื่องไทยทาน  ๙ ชุด หรือตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์นฤเทพ จิรวฑฺฒโน โทร: ๐๘๑-๑๖๔๙๑๖๒ , ๐๘๕-๘๖๔-๗๒๘๕ , ๐๘๒-๗๕๙๔๒๔๖

กำหนดการ
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
****************
เวลา  ๐๘.๐๐ น.     
-คณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน ญาติโยมสาธุชน พร้อมกัน  ณ มณฑลพิธี ห้องประชุมวิกรมธรรมานุศาสก์
เวลา  ๐๘.๓๐ น.   
-กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป นั่งบนอาสน์สงฆ์พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร ผู้จัดการโรงเรียนเชตุพนศึกษา  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดเทียน ธูป กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
-เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
-มัคทายกอาราธนาศีล
-ประธานสงฆ์ให้ศีล
-พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชตุพนศึกษา จุดเทียนส่องธรรม
-มัคทายกอาราธนาธรรม
-ประธานสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “สุจริตธรรมกถา”
-ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา- แผ่เมตตา - กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งคณะศรัทธา ญาติโยมสาธุชน คณะ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเชตุพนศึกษา
 (เสร็จพิธี)


หมายเหตุ:  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5