ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลในงานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ สามเณรสิทธิโชค  ไผ่นวล ม.5/1
สามเณรวิชานชัย  วิโคจร ม.5/1 สามเณรวรายุทธ  จิรวัฒนกุลชัย ม.4/1และอ.นภา แก้วหนัก ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-19สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5