ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

ฝ่ายวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเชตุพนศึกษา ได้จัดทำตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2560  นักเรียนสามารถติดตามข่าวประกาศที่บอร์ดประกาศลานเชตุ์ หรือดาว์โหลดจากเอกสารที่แนบมานี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5