ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 10-11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#สามเณรสิทธิโชค ไผ่นวล
#สามเณรตาลขิ่น ลุงจิ่ง
#สามเณรนรชัย เอโหย่
รองชนะเลิศอันดับ 1 (84.7 คะแนน)
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับประเทศ)
ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวนภา แก้วหนัก

#สามเณรธีรพงษ์ กาบเกี๋ยง
รองชนะเลิศอันดับ 3 (87 คะแนน)
การแข่งขันตอบปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับประเทศ)

ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวณัฎฐณิชา คำแหลง

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 61  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5