ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน (บวชเรียน) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

รับสมัครนักเรียน (บวชเรียน) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ 

และทุกระดับชั้น


สมัครได้ที่ โรงเรียนเชตุพนศึกษา  ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

สอบถามข้อมูล 098-5645946, 081-2882943, 098-0178170

เอกสารในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) อย่างละ 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ชุด
3. สำเนาใบสูติบัตร (ผู้สมัคร) 1 ใบ
4. วุฒิการศึกษา (ผู้สมัคร) 1 ใบ
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 61  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5