ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2561
โรงเรียนเชตุพนศึกษา ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัคร บวชเรียนต่อ ม. 1 และ ม.4 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 นีนาคม 2561 ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2561    รายงานตัว
วันศุกร์ที่ 6 - 7 เมษายน 2561      อมรมก่อนบวช
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2661    พิธีบรรพชา
เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

หลักฐานการรับสมัคร
1ทะเบียนบ้าน (สำเนา) 2 ฉบับ
2ใบสูติบัตร (สำเนา) 1 ฉบับ
3 ใบวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง   1 ฉบับ
4 รูปถ่าย 1 นิ้ว   1ฉบับ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ 
บรรพชาสามเณร รูปละ  1,500 บาท
ภัตตาหารเช้า 2,000 บาท
ภัตตาหารเพล 3,000 บาท
น้ำปานะ    1,500 บาท
หรือตามจิตศรัทธา

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ 
วัดเชตุพน หรือพระครูใบฏีกาสมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7468783,081-1649162,082-7594246,098-0176170,081-2882943

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5