ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
คณะกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 1/2559
เรียนครูทุกท่าน  
 ด้วย ฝ่ายวิชาการ ได้มีการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2559 นั้น ท่านสามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้จาก
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 59  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5