ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรนอนดูแลนักเรียนประจำวัน
อาศัยอำนาจผู้อำนวยการตามระเบียบโรงเรียนเชตุพนศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 3 ว่าด้วยอำนาจ หน้าที่ และการบริหารงานบุคลากร แต่งตั้งให้บุคลากรมานอนดูแลนักเรียนในแต่ละวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามลำดับ ดังเอกสารที่แนบมานี้

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 59  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5