ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
แบบส่งคะแนนเก็บนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ฝ่ายวิชาการ โดยอ.อธิวัฒน์ สิมพราช ได้จัดทำแบบบันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการเสร็จแล้วร้อยแล้วนั้น จึงเรียนอาจารย์ทุกท่านสามารถดาว์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ใน เอกสารภายใน 
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5