ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
ตารางคุมสอบปลายภาค 1/2560
 

      ด้วยฝ่ายวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเชตุพนศึกษา ได้จัดทำตารางคุมสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1 /2560 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงเรียนแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาติดตามข่าวประกาศห้องธุรการหรือดาว์โหลดตามเอกสารที่แนบมานี้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5