ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเชตุพนศึกษาสาม
ด้วยฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำแบบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเชตุพนศึกษาสาม เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาดาว์โหลดเอกสารภายใน ตามลิงค์ที่แนบมานี้ รหัสในการดาวน์โหลดให้สอบถามหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือฝ่ายวิชาการ 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65