ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
ปพ 5 ภาษาไทย ม.41 (อ่าน 238) 07 ก.ค. 65
แผนพัฒนามาตราฐาน (อ่าน 170) 07 ก.ค. 65
แบบฟอร์มเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด (อ่าน 187) 07 ก.ค. 65
บันทึกการทำ PLC (อ่าน 188) 07 ก.ค. 65
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเชตุพนศึกษาสาม (อ่าน 226) 15 มิ.ย. 65
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 1635) 02 ต.ค. 64
วช.แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR (อ่าน 1713) 08 เม.ย. 57