ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจประยูร ชินชัย (ยูร)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : -
ที่อยู่ : 138 ม.3 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 081-7249183
เบอร์โทรศัพท์ : 053 -396104
อีเมล์ : py.chinchai85@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.สันกำแพง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: งานยุทธศาสตร์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2559,10:54 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.132.6


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5