ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

เบอร์ติดต่อฝ่ายต่างๆในโรงเรียน

พระครูใบฏีกาสมพร  โอภาโส

ผู้อำนวยการ 

081-746-8783 

อ.สุริยา พวงโฉม

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

089-997-6158,087-188-6787

อ.อธิวัฒน์ สิมพราช

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

081-960-2653,098-564-5946

อ.เอม  น้ำพี้ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

084-809-7140

อ.จันทร์แรม บัววาศ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการเงิน

081-288-2943

พระนฤเทพ   จิรวฑฺฒโน    

นายทะเบียนปริยัติ

098-748-0046

อ.เกรียงไกร  พยี  

นายทะเบียนและวัดผล

098-748-0046,081-164-9162

อ.ปัญญา คำมุงคุณ 

หัวหน้างานปกครองนักเรียน

098-017-8170        

 

ติดต่อโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เบอร์โทร. 0-5330-6295 (เวลาราชการ 8.00-16.00น. ยกเว้นวันพระ วันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์)

โทรสาร. 0-5324-6299  

อีเมล์หลัก  chetuphon.cm@gmail.com

อีเมล์รอง   chetupon_school@outlook.com 

               ctp_school@hotmail.com