ติดต่อเรา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
5 ถนนเชตุพน วัดเชตุพน   ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ พระครูใบฏีกาสมพร 081-746-8783
Email : chetuphon.cm@gmail.com,chetupon_school@outlook.com


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :