ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:50   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:49   อ่าน 151 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ชื่อนักเรียน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:48   อ่าน 158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2560,21:33   อ่าน 334 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี2559 กลุ่มดอยสุเทพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,08:39   อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 (ระดับประเทศ) | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,15:51   อ่าน 550 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 ปี2558 | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่ม5
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,15:50   อ่าน 474 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี2558 กลุ่มดอยสุเทพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,15:44   อ่าน 462 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,13:24   อ่าน 463 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปี2557 | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่ม5
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,13:18   อ่าน 437 ครั้ง


โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5