ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:50   อ่าน 738 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:49   อ่าน 587 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ชื่อนักเรียน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:48   อ่าน 584 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2560,21:33   อ่าน 824 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี2559 กลุ่มดอยสุเทพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,08:39   อ่าน 687 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 (ระดับประเทศ) | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,15:51   อ่าน 981 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 ปี2558 | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่ม5
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,15:50   อ่าน 857 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี2558 กลุ่มดอยสุเทพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2559,15:44   อ่าน 849 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,13:24   อ่าน 857 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ปี2557 | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่ม5
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,13:18   อ่าน 839 ครั้ง