ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตารางเรียน 2/2560
ตารางสอนครู 2/2560
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 135 คน
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ทวี ศรีวิชัย (นิก)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
ที่อยู่ : 700 ปี
เบอร์มือถือ : 0987509006
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพันธุ์ ใจจา (อั๋น)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 15
ที่อยู่ : ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0896373096
อีเมล์ : aj.engineer21@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรพิชิต (ยุ่ง)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 55 หมู่1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 0979527195
อีเมล์ : apemzac@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วาสนา พรเจริญ (นุช)
ปีที่จบ : 43   รุ่น :
ที่อยู่ : 85/902 ปนะชาอุทิศ 79 ทุ่งครุ กทม.
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : Wpwasana372@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐเศรษฐ์ อภิเดชวรพงศ์ (เอฟ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : ย้ายสถานศึกษา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 0861183486
อีเมล์ : nutthasetr@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จตุรงค์ วะตินา (รงค์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 53/1 ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 086-1069365
อีเมล์ : moorong@homail.co.uk
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประพันธ์ ถนอมวรกุล (พันธ์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 26/3 หมู่ 10 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0612935478
อีเมล์ : mastertar@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุมาตร์ เหาะสูงเนิน (มาตร์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
ที่อยู่ : 98/145 ม6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83120
เบอร์มือถือ : 0801415451
อีเมล์ : Martsamui@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระสุรัช ภูริวฑฺฒนเมธี (ลุงคำ) (แก้ว,เต่า)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 29
ที่อยู่ : เลขที่3 วัดอุปคุต ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์มือถือ : 08995219807
อีเมล์ : pooriwattano2539@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระพิษณุ อุตตมา (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 5 ถ.เชตุพน วัดเชตุน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์มือถือ : 081-1698272
อีเมล์ : health_2556@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวัฒน์ จันต๊ะมัง (เนด)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
ที่อยู่ : 80/397 ลาดพร้าว58/1 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร10310
เบอร์มือถือ : 092-012-5256
อีเมล์ : Jnuttawat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุโขทัย คำมุงคุณ (สุ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 79/12 ม.10 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0801606840
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5