ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : วันชัย ไวเขียว (ชัย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 20 ม.ต้น
ที่อยู่ : 21/1 หมู่ 3 ต. ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0876611722
อีเมล์ : pu_sod@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวรรณ เตชะเลิศพนา (หวัง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 36 หมู่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 0973086607
อีเมล์ : suvan_0@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กวิน ภมรวิจิตร (วินนิ่ง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 22
ที่อยู่ : อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0932127649
อีเมล์ : gawin.pha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ส่อคือ สถิรกุลพงศ์ (ฟลุ๊ค สตอรี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : บ้านมอโก้คิ 71 หมู่ 2 ต.แม่อุสุ อ. ท่าสองยาง จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0907613361
อีเมล์ : Fluke_story02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย บรรจนา บัวทอง (น้อย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 68 หมู่ 1 บ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
เบอร์มือถือ : 0932726168
อีเมล์ : ban52@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุภชัย อินสม (เณรเข็ม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 วัดต้นสาร ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์มือถือ : 0801303683
อีเมล์ : supachai.insom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนินทร์ อบถิน (ข้าวฟ่าง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 799/6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เบอร์มือถือ : 0907617917
อีเมล์ : fang_in_navy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสกสรรค์ รู้ดี (บอย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 115หมู่6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
เบอร์มือถือ : 0613045325
อีเมล์ : boy_miki_aaa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ ประพฤติ (นัน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 81หมู่3ต.ดอนแก้วอ.แม่ริม จ.เชียงไหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 0880086123
อีเมล์ : myton0_007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรัฐติกาล คำทิพย์ (วสันต์) (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 16/1 ม.5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เบอร์มือถือ : 0856170240
อีเมล์ : myjack8888@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโล ( สุนทรชัย) (สวงค์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 11
ที่อยู่ : วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์มือถือ : 0882804697
อีเมล์ : s4sawong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปิติพงษ์ ชุ่มชื่น (อ๊อด)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 07
ที่อยู่ : 621 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
เบอร์มือถือ : 089-9978510
อีเมล์ : -matana-waw@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5