ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตารางเรียน 2/2560
ตารางสอนครู 2/2560
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 135 คน
ชื่อ-นามสกุล : นิเวศ ถาทา (เวศ)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
ที่อยู่ : ฮอด
เบอร์มือถือ : 0890249672
อีเมล์ : weth50@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.สวัสดิ์ เที่ยงคำ (หวัด)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : กศน.
ที่อยู่ : โรงพยบาลค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0897597605
อีเมล์ : sawat.tai.528@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรโชติ ใจแปง (วารินทร์)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 7/5 หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางบะมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์มือถือ : 0810016380
อีเมล์ : peechot@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สยาม นนท์คำจันทร์ (หยาม)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 199/127 ม.14 หมู่บ้านวราสิริหนองไผ่ ถ.หนองไผ่-โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0990406665
อีเมล์ : sayam_1970@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประยุตสีลสุนทร (สมโภช เทพสถล)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 12
ที่อยู่ : วัดศรีบุญชุม อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์มือถือ : 086-1861121
อีเมล์ : somphot_2008@Hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดรชัย ทิมัน (ดร)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 3/1
ที่อยู่ : 327 ม.6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0871796662
อีเมล์ : dorn0871796662@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ น้อยเวียง (ชะแว๊ฟ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
เบอร์มือถือ : 0934585811
อีเมล์ : doramon_2012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันชัย ไวเขียว (ชัย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 20 ม.ต้น
ที่อยู่ : 21/1 หมู่ 3 ต. ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0876611722
อีเมล์ : pu_sod@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวรรณ เตชะเลิศพนา (หวัง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
ที่อยู่ : 36 หมู่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 0973086607
อีเมล์ : suvan_0@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กวิน ภมรวิจิตร (วินนิ่ง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 22
ที่อยู่ : อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0932127649
อีเมล์ : gawin.pha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ส่อคือ สถิรกุลพงศ์ (ฟลุ๊ค สตอรี่)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : บ้านมอโก้คิ 71 หมู่ 2 ต.แม่อุสุ อ. ท่าสองยาง จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0907613361
อีเมล์ : Fluke_story02@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย บรรจนา บัวทอง (น้อย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 68 หมู่ 1 บ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
เบอร์มือถือ : 0932726168
อีเมล์ : ban52@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5