ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : ปริยาพร. ดวงศิริ (แจ็ด)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 89/113 ถนนวิภาวดีซอย8 ตำบลมะขามเตี้ย พ่อเมือง สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 081-4155992
อีเมล์ : Pariyaporndoungsiri30@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : a (a)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : kkk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิชัย มาเยอะ (วายุ)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : apichai38@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกดรุณ ศรีฟ้า (เรือง)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : กศน.
ที่อยู่ : 41หมู่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 092-9437170
อีเมล์ : daroon1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกดรุณ ศรีฟ้า (เรือง)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : กศน.
ที่อยู่ : 41หมู่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 092-9437170
อีเมล์ : daroon1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิเวศ ถาทา (เวศ)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
ที่อยู่ : ฮอด
เบอร์มือถือ : 0890249672
อีเมล์ : weth50@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.สวัสดิ์ เที่ยงคำ (หวัด)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : กศน.
ที่อยู่ : โรงพยบาลค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0897597605
อีเมล์ : sawat.tai.528@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรโชติ ใจแปง (วารินทร์)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 7/5 หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางบะมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์มือถือ : 0810016380
อีเมล์ : peechot@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สยาม นนท์คำจันทร์ (หยาม)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 199/127 ม.14 หมู่บ้านวราสิริหนองไผ่ ถ.หนองไผ่-โกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0990406665
อีเมล์ : sayam_1970@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประยุตสีลสุนทร (สมโภช เทพสถล)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 12
ที่อยู่ : วัดศรีบุญชุม อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์มือถือ : 086-1861121
อีเมล์ : somphot_2008@Hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดรชัย ทิมัน (ดร)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 3/1
ที่อยู่ : 327 ม.6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0871796662
อีเมล์ : dorn0871796662@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ น้อยเวียง (ชะแว๊ฟ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
เบอร์มือถือ : 0934585811
อีเมล์ : doramon_2012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5