ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตารางเรียน 2/2560
ตารางสอนครู 2/2560
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 137 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายฐปนรรฒ์ ผลพยุง (สาย)
ปีที่จบ : ๒๕๓๙   รุ่น : ๐๗
ที่อยู่ : 97ม 8 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ
เบอร์มือถือ : ๐๘๗๑๙๒๑๗๐๑
อีเมล์ : tong_05@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์กรณ์ วังอน (อาม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 90ม3 อ.ดอยสะเกด ชม
เบอร์มือถือ : 0813456700
อีเมล์ : auntoniosofar@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทรงพล นาคทรงชัย (กรรณ์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 50หมู่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50200
เบอร์มือถือ : 0863099830
อีเมล์ : songpon_naksongchai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นรภัทร(จีระศักดิ์) บาลชัย (โจ, จั่น)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 06
ที่อยู่ : 9/447 หนองหาร สันทราย
เบอร์มือถือ : 0812897026
อีเมล์ : Jo_cm_2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยพร พรหมคุตติ (มืด)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 67/1 ม.3 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เบอร์มือถือ : 0904744060
อีเมล์ : sard_2737@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พระมหาธีรวัฒน์ พันธ์ศรี (วัฒน์)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 5/10
เบอร์มือถือ : 0821646645
อีเมล์ : punsee2004@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชวน อ่วมทิพย์ (แชมป์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 63/1หมู่ 4ต ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0931848557
อีเมล์ : boomgt456@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย ดวงสุรินทร์ (วิน)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : บ้านธาราปุระ 201 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0946401429
อีเมล์ : tawatchia_7444@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เศรษฐี วันนาพ่อ (ต้น)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 31หมู่1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ16160
เบอร์มือถือ : 0928824741
อีเมล์ : ton0201_39@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุเดช เที่ยงธรรม (นุ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 217/1 หมู่ 11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์มือถือ : 0932174309
อีเมล์ : Louiszat007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย นกร แซ่จัง (กรณ์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 25,28
ที่อยู่ : บ.เมืองสาตร ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์มือถือ : 0918651721
อีเมล์ : nakorn088@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทศพล พันพนาวงค์ (ไผ่)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 9 หมู่ 4 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
เบอร์มือถือ : 0801212731 , 0913083447
อีเมล์ : tosapon7940_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5