ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ด้านสื่อนวัตกรรม/โครงงาน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.นภา แก้วหนัก
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:44  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : น.ส.จันทร์แรม บัววาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:42  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:38  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:37  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..


โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5