ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ด้านสื่อนวัตกรรม/โครงงาน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.นภา แก้วหนัก
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:44  อ่าน 929 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : น.ส.จันทร์แรม บัววาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:42  อ่าน 759 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:38  อ่าน 748 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,09:37  อ่าน 765 ครั้ง
รายละเอียด..