ตำแหน่ง/แผนที่
ตำแหน่ง/แผนที่
โรงเรียนเชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ตั้งอยู่ในวัดเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่