ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : พระธัญเทพ ศรีมูล (อ้วน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : วัดโกมุทพุทธรังสี พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
เบอร์มือถือ : 0926515553
อีเมล์ : t_tingtong_srimoon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.ดร.ธนชาต(ธีรยุทธ) จอมงาม (เอก)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 15
ที่อยู่ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เบอร์มือถือ : 091-1197845
อีเมล์ : Thanachart@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุชา ใจหาญ (อาชา)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 140 หมู่ 7 บ้านหินลับศิลามงคล ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
เบอร์มือถือ : 0931461419
อีเมล์ : Chazaa_55@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย คึมยะราช (กบ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 0896340606
เบอร์มือถือ : 0896340606
อีเมล์ : mju45107436@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตพงษ์ ศรีเมือง (บาส)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 27
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 8 หมู่ 8 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
เบอร์มือถือ : 082-8887165
อีเมล์ : busdoeo_nato@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รอน ออต๊ะ (ลอน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 26
ที่อยู่ : โตโยต้าเชียงใหม่ (มหิดล)
เบอร์มือถือ : 0916323765
อีเมล์ : dek_muangna@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงศักดิ์ พุทธวงค์ (ศักดิ์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 07
ที่อยู่ : 401 หมู่ 11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 093 - 1369784
อีเมล์ : chatchaba2540@Gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (พจน์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : เเถวช้างเผือก
เบอร์มือถือ : 0932912682
อีเมล์ : suphoj2538@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ชาวสมุทร (โอ)
ปีที่จบ : 51   รุ่น : 22
ที่อยู่ : สันกำแพงปาร์ควิว
เบอร์มือถือ : 0876599903
อีเมล์ : ctp_no.1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกร บุญอินทร์ (สุ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : ไฟฟ้า อิเล็ค
ที่อยู่ : รร.วัดบางนางเพ็ง ม.2 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
เบอร์มือถือ : 0810292242
อีเมล์ : teacher_tog@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นันทยศ สินธุชัย (แบงค์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 43 ม.4 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
เบอร์มือถือ : 0932710703
อีเมล์ : bang_ghost@live.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มังกร วิเชียร (กร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 109/1บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0934389840
อีเมล์ : bragon_hkam@hotmail.com.
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5