ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตารางเรียน 2/2560
ตารางสอนครู 2/2560
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 135 คน
ชื่อ-นามสกุล : วิเศษสิทธิ์ อินต๊ะวงค์ (เติ้ล)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 23 หมู่6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สกล ธีรปัญโญ (กล)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
ที่อยู่ : วัดสว่างเทวกุล ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ
เบอร์มือถือ : 0883049288
อีเมล์ : tidtor048@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิเดช สิริธารกุล (แบน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 93หมู่1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : apidechsiri1987@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราวุฒิ เกตนิ่ม (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 8 ต.หาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
เบอร์มือถือ : 0835789831
อีเมล์ : jirawutti@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรพิชิต โอระมิตร์ (ยุ่ว)
ปีที่จบ : ม.4   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 55 หมุ่ 1 บ.โป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0899507765
อีเมล์ : yongliekctp-.-@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนชัย (หล้า)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 19
ที่อยู่ : บ้านเจียงฟ้า เขตปกครองพิเศษหมาย4 เมืองลา.(SR-4)
เบอร์มือถือ : 0098615198484993
อีเมล์ : lee_man@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริทัศน์ (แสงตุ้ย)
ปีที่จบ : 47   รุ่น : 19
ที่อยู่ : บ้านเชียงฟ้า เวียงเมืองลาเขตปกครองพิเศษหมาย4(SR4)
เบอร์มือถือ : 0038613578131708
อีเมล์ : mingchiangfa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริยาพร. ดวงศิริ (แจ็ด)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 89/113 ถนนวิภาวดีซอย8 ตำบลมะขามเตี้ย พ่อเมือง สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 081-4155992
อีเมล์ : Pariyaporndoungsiri30@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : a (a)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : kkk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิชัย มาเยอะ (วายุ)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : apichai38@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกดรุณ ศรีฟ้า (เรือง)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : กศน.
ที่อยู่ : 41หมู่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 092-9437170
อีเมล์ : daroon1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกดรุณ ศรีฟ้า (เรือง)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : กศน.
ที่อยู่ : 41หมู่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 092-9437170
อีเมล์ : daroon1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5