ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : อนุเดช เที่ยงธรรม (นุ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 217/1 หมู่ 11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์มือถือ : 0932174309
อีเมล์ : Louiszat007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย นกร แซ่จัง (กรณ์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 25,28
ที่อยู่ : บ.เมืองสาตร ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์มือถือ : 0918651721
อีเมล์ : nakorn088@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทศพล พันพนาวงค์ (ไผ่)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 9 หมู่ 4 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
เบอร์มือถือ : 0801212731 , 0913083447
อีเมล์ : tosapon7940_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตร มั่นกุง (นิตร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 437 ม.9 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0845378654
อีเมล์ : manit.mankung@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรลือรบ ยืนยงค์ (รบ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 06
ที่อยู่ : 135/4 หมู่ที่ 1 (อบต.บ้านเสี้ยว) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
เบอร์มือถือ : 08-5308-1097
อีเมล์ : ragyuenyonk_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ พันธุ์ภักดิ์ (ภพ)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 104/99 มหาทรัพย์คอนโดทาวน์ ซ.มหาทรัพย์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทมฯ 10230
เบอร์มือถือ : 0895100623
อีเมล์ : sompop punpak@tesco.th.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรพงษ์ ศรีมัควาน (หนุ่ย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 53 ห.12 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
เบอร์มือถือ : 0916371013
อีเมล์ : teelapong2554@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ พุฒรัตนา (นะ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 30 ม.4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0862023119
อีเมล์ : mana.put@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล ปัญญาปุ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 19/9 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์มือถือ : *-*
อีเมล์ : b-nattaphon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ซันเดย์ กำลังกล้า (ซันเดย์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 85 ม.7 ต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
เบอร์มือถือ : 0821922136
อีเมล์ : Sunday009za@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Koe (Komsang)
ปีที่จบ : 55   รุ่น : 27
ที่อยู่ : ข้างวัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่ อ.ช้างม่อย
เบอร์มือถือ : 0932649632
อีเมล์ : Koeza_09@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิติพัฒน์ ปัญญา (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 138 ม.6 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ 50130
เบอร์มือถือ : 0911431709
อีเมล์ : geal_2742542@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5