ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิชัย วันนาพ่อ (เอ๋)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 56/3 ม.4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เบอร์มือถือ : 0832037106
อีเมล์ : sitichai_ae@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระธัญเทพ ชยาภินนฺโท (อ้วน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 25
ที่อยู่ : วัดโกมุทพุทธรังสี พุทมณฑลสาย 3 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เบอร์มือถือ : 0926515553
อีเมล์ : t_tingtong_srimoon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประทีป (ทีป)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 70หมู่4 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
เบอร์มือถือ : 0844842351
อีเมล์ : pratipwanna@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงไกร พยี (ไกร)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 15
ที่อยู่ : โรงเรียนเชตุพนศึกษา
เบอร์มือถือ : 0895552138
อีเมล์ : keang2355@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระสุบิน สิริวฒฺฑนเมธี (สุบิน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 21
ที่อยู่ : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0844801698
อีเมล์ : intawan.subin@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนันต์ สัพโส (แอ๋ม)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : มหา3-10
ที่อยู่ : 70 หมู่ 5 ต.่ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 711130
เบอร์มือถือ : 080-1454298
อีเมล์ : ampkt53@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วรวิทย์ เฉลิมนรเศรษฐ์ (วิทย์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 22 ม.ต้น
ที่อยู่ : 141 ม.3 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
เบอร์มือถือ : 0932499133
อีเมล์ : Witvo_555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิวัฒน์(สุรัตน์) สิมพราช (วัฒน์ รัตน์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 24 หมู่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เบอร์มือถือ : 0819602653
อีเมล์ : atiwat.sim@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรรณพ โยนิจ (นพ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 77 ม.4 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0815687406
อีเมล์ : noppa9@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประพันธ์ เตชะพนาลัย (พัน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 23
ที่อยู่ : หอหมื่นหอม ห้อง 25 หางดง อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0857214070
อีเมล์ : jjprapun@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชัน จกฺกวโร (ชัน)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 11
ที่อยู่ : วัดทุ่งป่าเก็ด ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0897589449
อีเมล์ : t.p.k_123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิลักษณ์ หลวหล้า (นัท)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 24,27
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / หอเทพนฤมิตร
เบอร์มือถือ : 087893498
อีเมล์ : n_dislocation@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5