ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิชัย ศรีเชียงสา (แม็ก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 13/2 หมู่3 ต.บ้านปง อ.หางดง
เบอร์มือถือ : 0871753205
อีเมล์ : maxnewman24@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิเชษฐ ธิลังกา (เชษฐ์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 54 ม.5 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 08-3114-5286
อีเมล์ : pichest_dsi@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอก ปัญญา อุตมะ (ญา)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : มหารุ่น3
ที่อยู่ : ป.พัน.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 086-1886955
อีเมล์ : uttama2517@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายดาวี ตันเวียง (วี)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 35 หมู่ 4 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0810214143
อีเมล์ : krudawee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์(ไกรศร อะโนต๊ะ) (ต้นตาล)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 051 บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0848089316
อีเมล์ : krutontan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุเดช เที่ยงธรรม (นุ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 217/1 ม.11 ต.ป่าไผ่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210
เบอร์มือถือ : 093-217-4309
อีเมล์ : louiszat007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย อุ่นคำ (ป๋อง)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 07
ที่อยู่ : 2 ม.2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
เบอร์มือถือ : 0813879927
อีเมล์ : nopakao_pong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เดชา เชาว์สุโข (เจ้าพ่อ)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 09
ที่อยู่ : ที่เดียวกับแย่
เบอร์มือถือ : 0840117910
อีเมล์ : theerawan98@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนะ(วิทยา) พูนกล้า (แย่)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 09
ที่อยู่ : ที่เดียวกับปลาช่อน
เบอร์มือถือ : 0875967523
อีเมล์ : theerawan98@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บัญชา ชูเกื้อ (ปลาช่อน)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 09
ที่อยู่ : 23/5 ถ.เซียนซือ ต.พนัส อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เบอร์มือถือ : 0890732788
อีเมล์ : plachon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติพัฒน์ ปัญญา (MoMenTuM)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 138 หมู่6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน
เบอร์มือถือ : 0911431709
อีเมล์ : geal_2742542@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชาญณรงค์ แก้วธิ (เฟริส)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 116/67 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์มือถือ : 0828930877
อีเมล์ : aspirinert1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5