ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : พระเจนหล้า อติภทฺโท (ปู่เจ) (เจน)
ปีที่จบ : ๒๕๔๗   รุ่น : ๑๘
ที่อยู่ : บ้านแม่ลาย ม. ๖ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๔๐
เบอร์มือถือ : ๐๘๖-๑๙๘๘๘๗๖
อีเมล์ : jenla_csb@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประภาศ เทพอินทร์( พีระพล เทพอินทร์) (ปุ๊)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : xx
ที่อยู่ : 67 ม.8 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์มือถือ : 0859414650
อีเมล์ : prapas.thepin@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนตรี ธรรมเสนา (โบท)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 27
ที่อยู่ : กาดรวมโชค ห้อง d5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงไหม่
เบอร์มือถือ : 0843732106
อีเมล์ : both_001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ อาจมาก (แม็กซ์)
ปีที่จบ : 2009   รุ่น : 23
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : newnano1221@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จิรพันธ์ สุกิตติกุล (โก๊ะ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 131 หมู่ 3 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0898387021
อีเมล์ : jirapan_2538@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล (พน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 27
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : phon402-@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษณะ ตานัน (โชค)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : -
ที่อยู่ : 24 ม.1 แม่งอน ฝาง ชม
เบอร์มือถือ : 0907613354
อีเมล์ : oooijk50000@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิยภัทร มูลศรีนวล (ปังปอนด์ 빵뻔)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 77 ม.10 บ้านหนองเหล็ก ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : pangpond56057878@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5