ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 140 คน
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรชัย อนุภาพ (ฉิ่ง)
ปีที่จบ : 2539 / ม.ต้น   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 198/21 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 080-4420581
อีเมล์ : pat_0508@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเนส จันทะวงษ์ศรี (โจ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 422 .หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์มือถือ : 089 968 4067
อีเมล์ : wa2519@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร ส่อคือ สถิรกุลพงศ์ (ฟลุ๊ค สตอรี่)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 28
ที่อยู่ : วัดแช่ช้าง ต.แช่ช้าง อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เบอร์มือถือ : 0907613361
อีเมล์ : sammanao_520@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมทรัพย์ อุษา (สง่า)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 288 หมู่ที่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
เบอร์มือถือ : 0804944956
อีเมล์ : usaurora@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐมพงค์ เมืองอินทร์ (เก่ง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 102 ม. 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
เบอร์มือถือ : 0810211088
อีเมล์ : vaughan_2011@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกา ชาญณรงค์ จนฺทสโร (ตนขัน) (โต้ง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 289 หมู่9 วัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์มือถือ : 081-783-5686
อีเมล์ : jantasaro@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงเกียรติ ปู่เจ (เป็ด)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 248 หมู่ 16 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
เบอร์มือถือ : 0856630305
อีเมล์ : padungkiat65@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชะวา ศรีรักษา (วา)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 26
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0835733602
อีเมล์ : wa.loveyou@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พายัพ แก้วฝั้น (พายัพ)
ปีที่จบ : 48   รุ่น : 20
ที่อยู่ : ครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
เบอร์มือถือ : 081-1650457
อีเมล์ : payap2530@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพัสกร อินต๊ะนิล (ราม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 26
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : ploveb_2007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิเดช ปู่บุตรชา (เดช)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 08
ที่อยู่ : 106 ม.11 ต.หนองสังข์ อ,นาเเก จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0961263353(taiwan)
อีเมล์ : gj-14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โองการ บุญเป็ง (กานต์)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 150 หมู่ 4 บ้านเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0816029287
อีเมล์ : khurtai007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5