ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พระพิษณุ อุตตมา (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 5 ถ.เชตุพน วัดเชตุน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์มือถือ : 081-1698272
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : health_2556@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/phrapissanu29?fref=ts
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ครูสอนแนะแนว/งานปกครอง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนเชตุพนศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ส.ค. 2559,12:56 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.246.58


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5