ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พระสุรัช ภูริวฑฺฒนเมธี (ลุงคำ) (แก้ว,เต่า)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 29
ที่อยู่ : เลขที่3 วัดอุปคุต ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์มือถือ : 08995219807
เบอร์โทรศัพท์ : Pooriwatanamete Lungkam
อีเมล์ : pooriwattano2539@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=Affhb1X8yuNbNro6Izvi2CKjnbqebDx2Uh7DHvqOWeeQWVe0hDbhfEKr4Xn9
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ก.ย. 2559,19:28 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.251.10


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5