ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จตุรงค์ วะตินา (รงค์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 53/1 ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์มือถือ : 086-1069365
อีเมล์ : moorong@homail.co.uk
Facebook : jaturong watina
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Thai Tech Tools Co. Ltd.
ตำแหน่ง : Manager director
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 110/6 Moo 2 Mhuang Muang Chonburi 20130

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2560,07:48 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.105.92


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5