ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณัฐเศรษฐ์ อภิเดชวรพงศ์ (เอฟ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : ย้ายสถานศึกษา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 0861183486
เบอร์โทรศัพท์ : 0861183486
อีเมล์ : nutthasetr@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.พ. 2560,21:25 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.49.34


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5