ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วาสนา พรเจริญ (นุช)
ปีที่จบ : 43   รุ่น :
ที่อยู่ : 85/902 ปนะชาอุทิศ 79 ทุ่งครุ กทม.
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868252695
อีเมล์ : Wpwasana372@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โซโนม่า
ตำแหน่ง : จัดซื้อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 9 ซ.พุทธบูชา 38

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 เม.ย. 2560,21:21 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.75.142


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5