ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ทวี ศรีวิชัย (นิก)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
ที่อยู่ : 700 ปี
เบอร์มือถือ : 0987509006
อีเมล์ :
Facebook : nick pongtawee
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : tcs
ตำแหน่ง : พนักงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 700ปี

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ธ.ค. 2560,21:47 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.122.131


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5