ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 15 เครื่องเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 5 อาคารโพธิธรรมมานุศาสก์ โรงเรียนเชตุพนศึกษา ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,00:44   อ่าน 812 ครั้ง