ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ประเมิณคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4
โรงเรียนเชตุพนศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ถึง 2568 ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65