ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ปีการศึกษา 2/2564
ด้วยฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำแบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ประจำปีการศึกษา 1/2564 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาดาว์โหลดเอกสารภายใน ตามลิงค์ที่แนบมานี้ 



รหัสในการดาวน์โหลดให้สอบถามหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือฝ่ายวิชาการ 

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 64