ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ผลการประเมิน TCS+ เพื่อเปิดเรียน 1/2565 (อ่าน 296) 14 พ.ค. 65
ประเมิณคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 (อ่าน 390) 14 ม.ค. 65
พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 (อ่าน 1215) 10 พ.ค. 62