ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ปี1/2561 (อ่าน 77) 16 ก.ค. 61
ตารางคุมสอบปลายภาค 1/2560 (อ่าน 553) 08 ก.ย. 60
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ปี 2560 (อ่าน 599) 07 ก.ย. 60
แบบส่งคะแนนเก็บนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 496) 17 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรนอนดูแลนักเรียนประจำวัน (อ่าน 647) 01 พ.ย. 59
ตารางสอนครู 2/2559 (อ่าน 637) 13 ต.ค. 59
คณะกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 1/2559 (อ่าน 653) 17 ก.ย. 59
คณะกรรมการคุมสอบ กลางภาค 1-59 (อ่าน 589) 13 ก.ค. 59
แบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 1000) 24 ธ.ค. 58
ตารางสอนครู 2/2558 (อ่าน 865) 18 ต.ค. 58
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2558 (อ่าน 717) 16 ต.ค. 58
ตารางคุมสอบ 1/2558 (อ่าน 780) 21 ก.ย. 58
แบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน ปพ.5 และ 6 ฉบับปรับปรุง 1/58 (อ่าน 1314) 21 ก.ค. 58
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 1039) 11 ก.ค. 58
แบบประเมินมาตรฐาน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 943) 13 มี.ค. 58
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 58 (อ่าน 832) 13 มี.ค. 58
แจ้งภาระงานหลัก ครู (อ่าน 694) 03 มี.ค. 58
แจ้ง ... ตารางคุมสอบปลายภาคเรียน ม.1,2,4,5 ภาคเรียน 2-57 (อ่าน 971) 03 มี.ค. 58
แจ้ง ... ตารางคุมสอบปลายภาคเรียน ม.3,6 (อ่าน 605) 12 ก.พ. 58
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 962) 05 พ.ย. 57
แจ้งปรับปรุง ปพ.5 ปีการศึกษา 1/2557 (อ่าน 751) 25 ก.ค. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อ่าน 981) 25 ก.ค. 57
แจ้งปรับปรุงเอกสาร (อ่าน 731) 22 พ.ค. 57
แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ (อ่าน 866) 16 พ.ค. 57
แจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน 908) 13 พ.ค. 57
วช. แจ้งปรับปรุงเอกสารฝ่ายวิชาการ (อ่าน 840) 13 พ.ค. 57
วช.แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน ๑/๕๗ (อ่าน 645) 08 เม.ย. 57
วช.แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR (อ่าน 1109) 08 เม.ย. 57
วช.แจ้งปรับปรุงบฟ.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน 650) 08 เม.ย. 57


โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5